ผบช. ตำรวจญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อหารือเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับ นายอูดากาวะ โยชิฮิโระ (Mr. Udagawa Yoshihiro) ผู้บัญชาการสำนักปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น (National Police Agency : NPA) พร้อมผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายมาสึดะ ทากาชิ (Mr. Matsuda Takashi ) นายซาโตชิ โคบายาชิ (Mr. Kobayashi Satoshi) และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายโดอิ ยูอิจิโระ (Mr. DOI Yuichiro) และนายทาบาตะ ไดสึเกะ (Mr. Tabata Daisuke) เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่นายอูดากาวะ โยชิฮิโระ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดหลังจากการเปิดประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราได้ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง NPA และศุลกากรญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JapanInternational Cooperation Agency: JICA) และเน้นย้ำ ความพร้อมในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวยาเสพติดระหว่างกัน ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ”

ทั้งนี้ นายอูดะกาวะ โยชิฮิโระ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนจากไทย สำหรับความอนุเคราะห์ที่ให้เจ้าหน้าที่ NPA ได้มาประจำอยู่ ณ สนง.ป.ป.ส. เพื่อเป็นผู้ประสานงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และกล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศญี่ปุ่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางพัสดุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการปิดพรมแดน และหลังจากญี่ปุ่นเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการแอบลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศจำนวนมาก และราคาขายปลีกยาเสพติดในประเทศญี่ปุ่นมีราคาถูกลง เนื่องจากมีปริมาณยาเสพติดในตลาดเพิ่มมากขึ้น ”

นายวิชัย ไชยมงคล กล่าวแก่ผู้แทนญี่ปุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เพิ่มการตรวจเข้มบริเวณท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดที่คาดว่าจะถูกลักลอบลำเลียงออกจากประเทศไทยผ่านหน่วยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากล ประเทศไทย (Airport Interdiction Task Force: AITF) และหน่วยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากล ประเทศไทย (Thailand Seaport Interdiction Task Force: SITF) และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการสืบสวนขยายผล หากทางการญี่ปุ่นมีการจับผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศญี่ปุ่น ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา 124 ผู้ใดกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระท านอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า (1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

และทิ้งท้ายว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมโลก หากทางฝ่ายญี่ปุ่นเห็นด้วยเช่นเดียวกัน ทางการไทยอยากให้ทั้งสองหน่วยงานควรมีการพัฒนายกระดับความร่วมมือในรูปแบบอื่นต่อไปในอนาคต