หน้าแรก สังคมรอบทิศ นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลเข้าพบนายกสมาคมฯสอป.

นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลเข้าพบนายกสมาคมฯสอป.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล เข้าพบ พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (สอป) เพื่อหารือโครงการความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการ “Smart and Security City” และโครงการอื่น ๆ ของสมาคมฯ สอป. ณ สมาคมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์