เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สมุทรปราการได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด บริเวณ 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยฝั่ง อ.เมือง หน้าศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 65 โดยฝั่ง อ.เมือง หน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา มีพิธีทางสงฆ์พร้อมเปิดขบวนพาเหรดแห่ผ้าแดงจำลองจากกลุ่มนักเรียนจากหลายสถาบัน ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยขบวนได้เดินเวียนรอบตัวตลาดปากน้ำ มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากตลอดริมฝั่งถนน

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวภาค วงศ์ไวยากูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ กรรมการกาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ขณะที่บริเวณฝั่ง อ.พระสมุทรเจดีย์ นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ในงานมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีขบวนแห่ผ้าแดงรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยมีตระกูลรุ่งแจ้ง ทำหน้าที่ห่มผ้าแดงรอบองค์พระสมุทรเจีดย์ มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน