เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในส่วน ของการกระทำผิดกฏหมายโดยส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านยาเสพติด

พล.อ.ประยุทธ์ ได้แจ้งว่า นอกเหนือจากภาพรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่วันเดียวกันนี้ได้มีการเห็นชอบในหลักการไปแล้ว ได้มีการกำหนดให้ จ.หนองบัวลำภู เป็นต้นแบบของจังหวัดสีขาว

ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่และนำการเรียนรู้และศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชนได้มีการปรับปราม เฝ้าระวัง แรงส่งของ กักเก็บและสถานที่เสพยา รวมทั้งการดูแลผู้เสพยาและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในส่วนของการบำบัดด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้มีการวางระบบอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน