“ไทด์-เอกพัน” ลุยน้ำมอบเงินสด 1 ล้านบาทให้ “บิณฑ์” แจกชาวอุบลราชธานี หลังละ 1,000 บาท จำนวน 1 พันครัวเรือน สู้วิกฤติน้ำท่วม

เอกพัน (ไทด์) บรรลือฤทธิ์ ได้นำเงินสด 1 ล้านบาท มามอบให้กับ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พี่ชายนำไปช่วยเหลือชาวบ้าน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่ถูกน้ำท่วมหนัก โดยการมอบเงินครั้งนี้สร้างความตื้นตันใจให้กับ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างใด

เอกพัน กล่าวว่า เงินก้อนนี้ได้มาจากการจำหน่ายทะเบียนรถที่ลงท้าย 9999 ที่เคยประมูลได้มา แล้วบอกขายต่อจนขายได้จึงตัดสินใจนำเงินก้อนนี้มาให้กับบิณฑ์ นำไปช่วยชาวอุบลราชธานี หลังละ 1,000 จำนวน 1 พันครัวเรือน เพราะตนลงพื้นที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมาก จึงนำเงินมามอบให้พี่ชายเพื่อนำไปแจกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนัก

บิณฑ์ กล่าวว่า ขอบคุณไทด์ ที่เสียสละเงินก้อนนี้ มาให้พี่น้องที่ประสพอุทกภัย ถือว่าเป็นน้ำใจของไทด์ เป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยช้างทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิดจนไม่มีอาหารกิน ไทด์ก็เอาเงินส่วนตัวที่ได้จากการทำงานมามอบให้ 1 ล้านบาทเช่นกัน ซึ่งเงินทั้งหมดที่รับมาจะนำไปช่วยเหลือชาวอุบลราชธานี ทุกบาททุกสตางค์

นอกจากเงินก้อนนี้แล้ว ยังมีเงินจากโครงการสร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก ที่เคยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้าง 1.5 ล้านบาท ในโครงการเซฟอุบลปี 62 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของเงิน 422 ล้านบาท แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถหาเงินก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามที่ทำข้อตกลงไว้ จึงได้นำเงิน 1.5 ล้านบาทนี้ มาช่วยชาวอุบลราชธานีในปีนี้ด้วย

ขณะเดียวกันยังมีเงินที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อ และมีผู้ใจบุญร่วมแรงมาช่วยรวมแล้วประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งจะมอบให้ชาวอุบลราชธานได้อีกถึง 4 พันครัวเรือน ขณะนี้มอบไปแล้วเกือบ 2,000 ครัวเรือน และจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง