วันนี้ (17 ต.ค.65) เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการในสังกัด บช.ทท. ในการนี้ คุณวิรญา พรหมายน ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยวและคณะฯ รวมไปถึงคณะที่ปรึกษา บช.ทท. เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ บช.ทท.จากนั้นเวลา 09.00 น. ผบช.ทท. พร้อมคณะฯ ได้ทำการมอบเงินและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง กทม. โดยมีผู้แทนจากสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ เวลา 09.30 น. คณะที่ปรึกษา บช.ทท. ได้ทำพิธีมอบจักรยานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 68 คัน เพื่อใช้เป็นสายตรวจรถจักรยาน บช.ทท.ใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตรา ป้องกัน ปราบปราม ให้บริการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว โดย ผบช.ทท. พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ สำหรับรถจักรยานที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจการออกตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย.65 นี้