เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมผ่านนิทรรศการชุด “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” มาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้ภาพและเนื้อหาหลากหลายมติสาระสำคัญ เป็นการบอกเรื่องราวต่างของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและไปสู่อนาคตซึ่งผู้สื่อข่าวได้เข้าสังเกตการณ์ภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง ทราบว่าหลังจากทางโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆเริ่มทำการปิดเทอม พบมีบรรดาผู้ปกครองจากทั่วทุกสารทิศต่างจูงมือบุตรหลานตัวเองพามาเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการกันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

โดยแต่ละวันจะมีประชาชนที่เข้าจองคิวเพื่อขอเข้าชมนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” ซึ่งภายในจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสมุทรปราการในทุกมิติ โดยพาสัมผัสความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตชุมชนในอดีตตั่งแต่ รัชกาลที่ 5 สมัยการทำหน้าที่ป้อมปราการสมุทรปราการที่ปกป้องแผ่นดินในครั้งเหตุการณ์ ร.ศ.112 จวบจนเป็นปราการด้านหน้าเมืองอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคงแก่ประเทศ บนพื้นฐานของการอยู่รวมกันอย่างยั่งยืนของ “เมือง”และ “คน” และยังเป็นการชวนสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ จากเรือนจำเก่าแก่ที่ถูกแปรสภาพกลายมาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน สังคม และภูมิประเทศ

ด้วยความร่วมมือของเทศบาลนครสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกิดจากวิสัยทัศน์แนวคิดของ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หลังจาที่ท่านวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ได้ย้ายสถานที่เรือนจำหลังเก่าไปอยู่ที่คลองด่าน เนื่องจากเรือนจำเก่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง ประกอบกับชุมชนเริ่มมีการขยายตัว จำนวนนักโทษมีความแออัดส่งผลปัญหาด้านสุขภาพอนามัยทั้งผู้ต้องโทษและเจ้าหน้าที่ตามมา จึงได้เคลื่อนย้ายเรือนหลังเก่าออกไป ก่อนกลับมาสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการในปัจจุบัน

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ นอกจากเข้าชมนิทรรศการ“ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” ยังได้สัมผัสกับจุดชมวิวเมืองสมุทรปราการ แบบ 360 องศา สามารถมองเห็นได้ไกลถึงเกาะสีชัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์ทแห่งใหม่แห่งเดียวที่จังหวัดสมุทรปราการ จะพาเราย้อนรอยเรื่องราวเมืองปราการด้านหน้าทางทะเลนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนปัจจุบันอย่างแท้จริง