เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ศาลาการเปรียน วัดไตรสามัคคี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายณรงค์พล ทองกรอน กำนันตำบลบางเมืองใหม่ พร้อม นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส.อบจ.สมุทรปราการ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า และชาวตำบลบางเมืองใหม่ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี แด่พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ หรือหลวงพ่อบุปผา ฐานธัมโม เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี

ในงานได้รับเกียรติจากนายสุนทร ปานแสงทอง รองนายก อบจ. สมุทรปราการ ตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีมอบผ้าฯฝ่ายฆราวาส พร้อมได้มอบข้าวสาร จำนวน 350 ถุง ให้กับสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงาน ในงานยังมีผู้ใจบุญมาตั้งโรงทานไว้บริการให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยรวมยอดเงินบริจาคถวายวัดทั้งหมด 766,642 บาทต่อไป