ป.ป.ส. สกัด ยาเสพติด บูรณาการร่วม
หน่วยปราบปรามยาเสพติดท่าอากาศยาน (AITF) ตรวจยึดเฮโรอีน ไอซ์ ซุกชุดชาวเขา ขวดคอนแทคเลนส์ เตรียมส่งต่างประเทศ

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2565 หน่วยสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdictoin Task Force : AITF) ประกอบด้วย ศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์รักษาความปลอดภัย และสำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจยึดพัสดุระหว่างประเทศรวม 2 คดี ของกลางเป็นเฮโรอีน ปริมาณ 7,880 กรัม และไอซ์ (เหลว) น้ำหนัก 4,440 กรัม

โดยคดีแรกวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่คลังสินค้าสาขาดอนเมือง หน่วย AITF ได้ตรวจพัสดุต้องสงสัย ปลายทางไปยังสาธารณรัฐจีนไต้หวัน จำนวน 2 กล่อง พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม กล่องละ 3,940 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 7,880 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในผ้าคาดประกอบชุดชาวเขา รวมจำนวน 30 ชิ้น และคดีที่สองวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา ที่คลังสินค้าสาขาดอนเมือง หน่วย AITF ตรวจสอบพัสดุระหว่างประเทศ (ขาออก) ปลายทางประเทศออสเตรเลีย จำนวน 1 ชิ้น ภายในเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์เหลว) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 4,440 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในขวดคอนแทคเลนส์ขนาดเล็ก จำนวน 220 ขวด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ควบคู่ไปกับการสืบสวนขยายผลในประเทศเราได้ประสานงานกับไต้หวัน รวมทั้งตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP) เพื่อสืบสวนขยายตัวถึงตัวการผู้เกี่ยวข้องต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าเป็นการค้าแบบออนไลน์ และการขนส่งผ่านพัสุภัณฑ์ ซึ่งง่ายรวดเร็ว ไทยและหน่วยงานยาเสพติดต่างประเทศตระหนักดีว่าเราต้องทำงานให้หนัก และมีความร่วมมือที่เข้มข้น โดยการจะปราบปรามการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ การตรวจสอบพัสดุต่างๆ เช่นในเคสไอซ์เหลวซ่อนในขวดคอนแทคเลนส์ครั้งนี้ จะตรวจสอบได้ยากหากเราไม่มีข้อมูล แหล่งข่าวที่แลกเปลียนระหว่างประเทศที่ดี จึงจำเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำให้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

โดนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ AITF มีผลสกัดกั้นยาเสพติดซุกซ่อนในพัสดุระหว่างประเทศได้จำนวน 144 คดี ขยายผลจับกุมได้ผู้ต้องหา 28 คน ของกลางไอซ์ 121.27 กิโลกรัม เฮโรอีน 11.47 กิโลกรัม โคเคน 59.74 กิโลกรัม คีตามีน 34.8 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี 7790 เม็ด และ ยาบ้า 193,051 เม็ด สำหรับการสกัดกั้นก่อนถูกลักลอบส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย มี 14 คดี ไอซ์ 23.84 กิโลกรั เฮโรอีน 1.1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ซุกซ่อนไปกับเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องแต่งกาย และอาหาร/เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป) ขณะที่การสกัดกั้นยาเสพติด ก่อนถูกนำไปสาธารณรัฐจีนไต้หวัน มี 1 คดี เฮโรอีน 2,700 กรัม