นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ตอนที่ 18 ที่ กม.66+900 ว่า โครงการมอเตอร์เวย์ สาย 81 เป็นหนึ่งในโครงการจำเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบันกรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธา แบ่งออกเป็น 25 สัญญา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการก่อสร้างกว่า 82% กำหนดเปิดให้บริการปี 66 เริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี 67 โดยจัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด คิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง ซึ่งมีทั้งการจัดเก็บแบบเงินสด แบบอัตโนมัติ และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow)

ทั้งนี้ แนวเส้นทางโครงการฯ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ ผ่านพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อำเภอพนมทวน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตรอย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศีรษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่าม่วง ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี มีค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 150 บาท รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 240 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 350 บาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เมื่อโครงการมอเตอร์เวย์ M81 แล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจาก กทม.และปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศสะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี-กาญจนบุรี เหลือเพียง 48 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศเมียนมาในอนาคต.