จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรณีเรือ VASI STAR โดนกับเรือลำเลียง ชื่อมหานคร 2 ทำให้เรือมหานคร 2 จมลง (บริเวณทุ่นหมายเลข 10 ) ร่องน้ำเจ้าพระยา โค้งบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากหางเสือเรือเกิดการขัดข้อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เผยข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่ให้กรมเจ้าท่า เร่งติดตาม การกู้เรือมหานคร 2 สมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จ ลดกระทบสภาพแวดล้อมทางน้ำ และการเดินเรือ พร้อมติดตามมาตรการเยียวยาและรับผิดชอบภายหลังการกู้เรือแล้วเสร็จทันที

โดยมอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย สั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกู้เรือบริเวณเรือจม ณ ร่องน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการกู้เรือตามแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2565 โดยในวันนี้ความคืบหน้า เวลา 14.00 น. สามารถ​ขนถ่ายสินค้าเหล็กเส้น​ม้วน​ จำนวน​ 210 ม้วน คงเหลือเหล็กเส้นอีก​ 89 ม้วน และเหล็กแผ่นจำนวน 108 แผ่น ทางบริษัทฯ ที่เข้าดำเนินการขนถ่ายสินค้า เพื่อกู้ตัวเรือเผยว่า อุปสรรคในการดำเนินงานเกิดจาก​กระแสน้ำที่ค่อนข้างไหลแรง ส่งผลให้​การเก็บกู้และขนถ่ายสินค้า​ค่อนข้าง​ลำบาก โดยกรมเจ้าท่า สาขาสมุทรปราการยังคงติดตาม ควบคุมการกู้เรือ จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยหากมีความคืบหน้าของผลการดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง