เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า “สิ่งมหัศจรรย์ของสภาไทย”

1. มีคนโกหกโดยไม่มีความละอาย

2. มีคนเอาเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการทำงานมาอภิปราย

3. มีคนนั่งเป็นประธานที่ไม่มีวุฒิภาวะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

4. มีคนนั่งเป็นประธานที่ยุให้คนอภิปรายพูดแรงๆ ไม่ต้องเกรงใจ

5. มี ส.ส. หญิง แจกกล้วยกลางสภา

6. มีการอภิปรายแบบหนัง rerun

7. เป็นการอภิปรายรัฐบาลที่ย้อนกลับไปที่หัวหน้าตัวเอง

8. มีการอภิปรายที่ขัดแย้งกับความจริงเชิงประจักษ์

9. เปรียบเทียบไทยกับศรีลังกา ด้วยตรรกะที่บิดเบี้ยว

10. อ้างประชาชนแบบมั่วนิ่ม ไม่รู้ว่าประชาชนกลุ่มไหนที่รอต้อนรับนายใหญ่ มีประชาชนกลุ่มไหนโกรธแค้นจนจะออกมาทำรุนแรงแบบศรีลังกา มีประชาชนมากน้อยเท่าใด เอามาอ้างอย่างน่าไม่อาย

แบบนี้หรือที่คิดจะเด็ดหัว สอยนั่งร้าน

ตอนนี้ ใครนะไม่มีหัว

ตอนนี้มีภาพนั่งร้านหลังกองข้าวเกลื่อน Fb

ขว้างงูไม่พ้นคอนะคะ

ทำการบ้านให้ดีกว่านี้เป็นไหมคะ