น้อมถวายความอาลัย พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร มรณภาพลงด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ.โรงพยาบาลเมืองสมุทร สิริอายุ ๗๐ ปี พรรษา ๕๑