ชลบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เมืองพัทยา และถนน walking street พัทยาใต้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ร้านอาหารให้แนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เมืองพัทยา และถนน walking street พัทยาใต้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 22.00 น. เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานประกอบการ ทางหนีไฟ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการพัฒนา ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในพื้นที่ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีศิลป์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาพ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า ผู้แทน มทบ.14 หัวหน้าส่วนราชการ รักษาราชการแทนนายอำเภอบางละมุง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากที่สุด แม้เวลานี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีหลังโควิดก้าวต่อไปได้ เช่นสถานประกอบการต้องมีความสะอาดและความปลอดภัย ปรับลด ปลดล็อกราคา ผู้ประกอบการต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลาเพื่อตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างในช่วงแรกของการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากทวีปยุโรป พักเป็นเวลาหลายวัน แต่เมื่อความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนปะทุขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยุโรปชะลอการเดินทาง นักท่องเที่ยวหลักจึงเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มที่เข้ามาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ จากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแทน หากธุรกิจพร้อมปรับตัวก็จะสามารถเปิดรับตลาดใหม่ที่อาจเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญในอนาคตได้