สนามบินเวียดนามสั่ง พักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระ หลังละเลยปล่อยให้ผู้โดยสารนำมีดขึ้นเครื่องจากนครโฮจิมินห์ ไปกรุงฮานอย

สำนักต่วยแจ๋นิวส์ รายงานความคืบหน้ากรณีที่ผู้โดยสารนำมีดที่อยู่ในกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ จากท่าอากาศยานเตินเซินเญิ้ต เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏในวิดีโอและภาพถ่ายที่ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินบันทึกและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อสัปดาห์นี้

ล่าสุด ฝ่ายบริหารของท่าอากาศยานเตินเซินเญิ้ตมีคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระที่ไม่สามารถตรวจเจอมีดเล่มดังกล่าวได้ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของตัวบุคคลในการข้ามขั้นตอนการตรวจสัมภาระ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบิน

ผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวเผยว่า ผู้โดยสาร 2 คน ซึ่งเป็นหญิงสูงวัยและมากับสามี เดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยหมายเลข 9 ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ที่สนามบิน เมื่อราว 6.30 น. วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. ทั้งคู่โดยสารเที่ยวบินวีเอ็น 208 จากนครโฮจิมินห์ ไปกรุงฮานอย

ท่าอากาศยานจึงมีคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระนายดังกล่าวชั่วคราวเพื่อสอบสวนต่อไป