ลพบุรี-กองทัพบกจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 07.09 น. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 18 รูป จากวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(วัดเขาพระงาม) 10 รูป และวัดป่าเทพเนรมิตร 8 รูป บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ โดย พระศรีวรคุณเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร(เขาพระงาม) พร้อมคณะสงฆ์ รวม 10 รูป กระทำพิธีบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯกองทัพบกขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดรัชสมัย ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่กองทัพบก โดยกองทัพบกได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 65 เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่บรรดาเหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะ และเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการยึดมั่นในภารกิจของกองทัพในอันที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป