ชลบุรี-“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี ประธานพิธีปล่อยแถวปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดยาว ณ บริเวณหน้าแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ถนนพัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวย ความสะดวกการจราจร นักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญที่มีการใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิดอยู่บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และเพิ่มความหวาดกลัวภัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรวมโดยมี พล.ต.ต.สุรจิตร ชิงวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นายนริศ นิรามัยวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีศิลป์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ รักษาราชการแทนนายอำเภอบางละมุง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี