ชลบุรี-ผู้ว่าฯชลบุรีประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ หมู่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ทาสีไหล่ทาง (สีขาว – แดง)ทำความสะอาดแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ หมู่4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป