“พล.อ.ประยุทธ์”สั่งตั้งคณะกรรมการใหญ่เร่งแก้ปัญหายาเสพติด-อาวุธปืน เป็นวาระแห่งชาติ หวังสร้างความเขื่อมั่นประชาชน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหนองบัวลำภู ลั่นทุกหน่วยต้องบูรณาการพร้อมร่วมกันเพื่อติดตามตรวจสอบงานคณะกรรมการชุดเดิม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธว่า ทุกคนทราบดีแล้วว่าเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นรัฐบาลรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศมีความห่วงกังวลในเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน และยาเสพติด ตลอดจนการเยียวยาผู้เสียหายทั้งระบบ

ดังนั้นเป้าหมายในวันนี้ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีผลเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จึงต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งต้องทำงานอย่างบูรณาการและรัดกุม

ทั้งนี้ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงเห็นว่า ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมมากขึ้น จากโครงสร้างกลไกการป้องกันเดิมของประเทศที่มีอยู่แล้ว วันนี้ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งคณะเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของทุกคณะที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อมากำกับดูแล หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งเป็นระดับนโยบายและจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงศูนย์ระดับกระทรวงกรม และพื้นที่บริการพิเศษเขตและอำเภอหมู่บ้านและชุมชน