ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ)สัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ การประชุม สัมมนาร่วมกาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ณ โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565