เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ เซอรี ซัมโรส บิน โมฮัมหมัด ไซน์ (Tan Sri Dato’Seri Zamrose bin Mohd Zain) ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๐-๒๒ ก.ค. ๖๕ โดยกองทัพบกจัดแถวทหารกองเกียรติยศให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานและความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมต้อนรับด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ได้มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ของกองทัพบกมาเลเซียให้กับนายทหารระดับสูงของกองทัพบกที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

สำหรับการหารือร่วมกันในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและขอบคุณกองทัพบกมาเลเซียที่ส่งผู้แทนเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บและให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ ๔ ในโอกาสนี้ได้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงความร่วมมือของกองทัพบกทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกันในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๑, การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองของหน่วยข่าวทั้งสองกองทัพ ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในเรื่องการตั้งจุดตรวจร่วมและหมู่บ้านคู่ขนานเข้มแข็งตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ล่าสุดกองทัพบกจะส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ ๒๕ ที่มาเลเซียในสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ในห้วง ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๕ ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือน ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพบกมาเลเซียซึ่งเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย สำหรับการเดินทางเยือนไทยของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือของกองทัพบกไทย-มาเลเซียในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป