เมื่อวันอังคารที่ 11 ต.ค.65 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.รังสิต เดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำภู ที่วัดศรีอุทัย,วัดราษฎร์สามัคคี ,วัดเทพมงคลพิชัย,อบต.อุทัยสวรรค์ ,โรงพยาบาลหนองบังลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์กราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมอบเงินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 36 คน และครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน แบ่งเป็นครอบครัวละ 10,000 รวมทั้งสิ้น 460,000 บาท