พัทลุง-กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหม เมืองตะโหมด โอดครวญต้นทุนการผลิตขยับขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ราคาไม่ขยับขึ้น ส่งเสริมผลิตใช้ปุ๋ยเอง

นายอรุณ ไพชำนาญ ประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า เกษตรทำนา ฯลฯ ประสบปัญหามากกับราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ประมาณ 1 เท่าตัวสำหรับในพื้นที่ โดยเฉลี่ย เช่นราคากว่า 500 บาท ทยอยปรับตัวกว่า 1,000 บาท / กระสอบ และราคาสูงสุด 1,500 1,600 1,700 โดยปรับตัวทุกสูตรทุกยี้ห้อ

สำหรับปุ๋ยเคมี มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ คือปุ๋ยเคมีกลุ่มไม้ผล กลุ่มยางพารา และกลุ่มข้าว ราคาแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันจึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 บาท / กระสอบ

“ตอนนี้เกษตรกรชาวสวน ชาวนา ประสบกับต้นทุนที่สูงขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จาก 2 ปัจจัย 1. ราคาปุ๋ยปรับตัว 2. ราคาเครื่องจักรกลทำการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น โดยจากต้นทุนจากเกษตรกรโดยเฉลี่ยเดิม 1,000 บาท ปรับตัวเป็น 1,500 บาท แต่ข้าวชวนาไม่ได้ปรับขึ้นฤดูกาลที่แล้ว 6,000 – 7,000 บาท / ตัน”

นายอรุณ กล่าวอีกว่า ราคาปุ๋ยล่าสุดนั้นในพื้นที่ยังทรงตัว ส่วนแนวโน้มจะขยับขึ้นหรือทรงตัวจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย 1. ขาดแคลนปุ๋ยสาเหตุจากการกักตุน 2. นำเข้าวัตถุดิบไม่ได้
นายอรุณ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ยังมีแนวคิดที่จะทำการผลิตปุ๋ยเคมี ซึ่งทางกลุ่มมีศักยภาพพอที่สามารถผลิตได้เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกที่มีอยู่จำนวนมากแต่มีประเด็นเรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่มีจึงต้องนำเข้าจากส่วนกลาง ฯลฯ

“แต่หากจะผลิตปุ๋ยรายบุคคล ทางกลุ่มสนับสนุน เพราะสามารถจะใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้ เช่น มูลวัว มูลไก่ แพะ แกะไก่ ฯลฯ เพื่อใช้กับเกษตรกรเอง”.