นนทบุรี-“สุธี ทองแย้ม” ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่อุทกภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จากสถานการณ์พายุโนรู และภาวะฝนตกหนัก ฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน

ล่าสุด นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศเขตพื้นที่อุทกภัยใน 7 ตำบล ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด แล้ว ประกอบด้วยดังนี้

1. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางพลับ
2. หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าอิฐ
3. หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกาะเกร็ด
4. หมู่ที่ 1-6 ตำบลอ้อมเกร็ด
5. หมู่ที่ 1-6 ตำบลคลองพระอุดม
6. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางตะไนย์
7. หมู่ที่ 1-12 ตำบลคลองช่อย

โดยให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล มีผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 7,099 ครัวเรือน แบ่งเป็น ตำบลท่าอิฐ 2,335 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 1,678 ครัวเรือน ตำบลบางตะไนย์ 1,264 ครัวเรือน ตำบลคลองพระอุดม 980 ครัวเรือน ตำบลอ้อมเกร็ด 508 ครัวเรือน ตำบลบางพลับ 260 ครัวเรือน และ ตำบลคลองข่อย 74 ครัวเรือน