หน้าแรก เศรษฐกิจ EEP Group ได้ใบรับรอง ISO 45001:2018 ด้านมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อชมชนแล้ว

EEP Group ได้ใบรับรอง ISO 45001:2018 ด้านมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อชมชนแล้ว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบริษัท EEP Group ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก เป็นผู้ให้การรับรองระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับ กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

ประกอบด้วย 1.บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ประกอบกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ประกอบด้วยการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเทกองแบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และการผลิตเชื้อเพลิง RDF 2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานเชื้อเพลิง RDF และ 3. บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE) ประกอบกิจการเก็บขนขยะชุมชนในบางพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลโลกต่อไป

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า พิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ณ บริเวณภายในห้องอบรม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันรับมอบดังกล่าว