“นายกฯ” เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ นั่งเป็นประธานด้วยตัวเอง ดึงรองนายกฯทุกคน รัฐมนตรีจาก 5 กระทรวงหลัก ปลัด 7 กระทรวง รวมทั้ง เลขาฯ สศช. เลขาฯ สมช. และกฤษฎีกาเข้าร่วม ทำหน้าที่เหมือน ครม.เศรษฐกิจ แก้ปัญหาวิกฤติพลังงานและอาหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนหน้านี้ที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่เสมือนคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ)

โดยคำสั่งของนายก รัฐมนตรี ระบุว่า จากกรณีที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย โดยทำให้หลายประเทศรวมทั้งไทยต้องประสบปัญหาที่กระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบ ส่งผลต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญในห่วงโซ่การเกษตรอันส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน