นครราชสีมา-มวลน้ำจากลำน้ำจักราช ลำเชียงไกร ลำน้ำมูลมีปริมาณสูงขึ้นจนทะลักท่วมใน อ.พิมาย สถานที่ราชการ ตลาดสด บ้านเรือนประชาชนบางจุดสูง 60-70 ซม.ถนนหลายสาย ทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำภายในลำน้ำจักราช ได้ไหลเข้าท่วมที่ว่าการอำเภอพิมาย สถานีตำรวจภูธรพิมาย หอสมุดอำเภอพิมาย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมาย และบ้านพักราชการตำรวจ ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยเฉพาะทางเข้าสถานีตำรวจภูธรพิมายท่วมสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถวิ่งเข้าออกได้ เช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ไหลท่วม บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำจักราชและลำน้ำมูล ปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า ชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันก่อกระสอบทราย ป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ต.ค.2565 น้ำทะลักเข้าท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตร มวลน้ำจากลำน้ำจักราช ลำเชียงไกร ลำน้ำมูลมีปริมาณสูงขึ้น ทำให้น้ำในตลาดสดพิมายเมืองใหม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พ่อค้า แม่ค้าเร่งเก็บของขึ้นที่สูงและบริเวณชุมชนบ้านเอื้ออาทร ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา น้ำเอ่อท่วมระดับน้ำสูง 50-60 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้

นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เปิดเผยว่า น้ำในลำน้ำมูลได้เอ่อล้นตลิ่งระดับน้ำสูงเท่าบริเวณสถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายแล้ว เร่งระดมกำลังให้เจ้าหน้าที่และทหารจากกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จิตอาสาวางกระสอบทรายเป็น 3 แถว สูงกว่าพื้นดินกว่า 1 เมตรและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่องสูบน้ำออกตลอดเวลา เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายแหล่งเก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าของชาติ

ทั้งนี้ สถานการณ์ ที่อำเภอพิมาย ยังคงน่าเป็นห่วงมาก เพราะ อ.พิมายเป็นพื้นที่รับน้ำหลายสาย โดยรับน้ำจากลำน้ำมูลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ไหลมาจากเขื่อนลำพระเพลิงในอำเภอปักธงชัย รับน้ำจากลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทยบางส่วน จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย ยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเร่งผลักดันน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนพิมายออก ลงสู่ลำน้ำมูลท้ายเขื่อนพิมายอย่างต่อเนื่อง.