นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า..

การผูกขาดอำนาจเกิน 8 ปีก่อเกิดวิกฤตทางการเมืองสมจริงแล้ว
ขณะนี้มีการชุมนุม ไม่ยอมรับ คำวินิจฉัยและไม่ยอมรับ นายกรัฐมนตรีกำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ล่าสุด นิสิตนักศึกษา 15 สถาบันร่วมประกาศไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การผูกขาดอำนาจเกิน 8 ปีเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตทางการเมืองสมจริงตามบันทึกเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ
ระวังวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้จะบานเป็นกระด้งจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ประเทศไทย