ความร่วมมือข้อตกลง MOA ( Memorandum of Agreement) วิจัยศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ( Alternative Energy Institute of Thailand Foundation) โดย นาย สุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ และนาย พัฒนา ทิวะพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนาย พุทธชาติ ช่วยราม ประธานกรรมการบริหาร ให้กับสนับสนุนจัดตั้ง “ AIT R&D ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย “ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
– เทคโนโลยี่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า( EV) ระบบกักเก็บพลังงาน(ESS) ระบบจัดการพลังงาน(EMS)
– ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบทางด้านความปลอดภัย การทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


– พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ ทางด้านวิชาชีพและทักษะการปฎิบัติการ
– สร้างบุคคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการลงทุน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน
บันทึกข้อตกลงเป็นความร่วมมือของกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิศวกรนักประดิษฐ์ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการ หน่วยงานต่างๆ และได้ให้เกียรติมาร่วมงานประชุม แสดงเจตนารมย์ การจัดตั้ง “ AIT R&D ศูนย์วิจัยและพัฒนา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย “

เตรียมพบ….1.ผลงานและนวกรรมของคนไทย ในพื้นที่โชว์ของมูลนิธิ ในงานมหกรรมยานยนต์ระดับประเทศ Motor Expo ครั้งที่ 39 เมืองทองธานี วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565
2 การเสวนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า…. We Change… BEV Conversion? วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. เมืองทองธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่……
คุณวิทยา………….โทร 099 2598985
คุณกิตตินันท์ ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคราม