“รัฐประหารที่ปักกิ่ง โค่นอำนาจสีจิ้นผิง” แพร่สะพัดนอกแดนมังกร แต่ภายในจีนไร้เสียงลือเสียงเล่าอ้าง ผู้ที่เข้าใจระบบการเมืองการปกครองของประเทศจีนจะรู้ว่า เรื่องเช่นนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้

เรื่องนี้ถูกกระจายโดยสื่ออินเดียและสื่อสังคมออนไลน์ โดยที่ “สำนักข่าวมาตรฐาน” เช่น รอยเตอร์ AP AFP BBC ไม่เอ่ยถึงแม้แต่คำเดียว สื่อของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน ที่เข้าใจระบบการเมืองของจีนเป็นอย่างดี ต่างรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ “ข่าว” เป็นเพียง “เรื่องลวงโลก”

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในประเทศจีนปกติทุกอย่าง ขณะนี้กรุงปักกิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม “สมัชชา 20” ในวันที่ 16 ตุลาคม จึงมีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และการป้องกันโรคโควิด การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติในช่วงก่อนวันชาติจีน 1 ต.ค. และการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์

โครงสร้างอำนาจการเมืองจีนประกอบด้วย 3 อำนาจ คือ พรรค รัฐ และกองทัพ ผู้นำของพรรคคือเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ผู้นำรัฐคือประธานาธิบดี และผู้นำกองทัพคือประธานคณะกรรมาธิการทหาร ปัจจุบันอำนาจทั้ง 3 อยู่ในมือคนคนเดียวที่ชื่อ “สีจิ้นผิง”

พรรคคอมมิวนิสต์คือศูนย์กลางการปกครองประเทศจีนที่แท้จริง อำนาจของพรรคมีมากกว่ารัฐและกองทัพ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงในประเทศจีน คือ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ผู้นำรัฐ หรือประธานาธิบดี

อีกเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจจีน คือ กองทัพเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ของรัฐ จึงใช้ชื่อว่า “กองทัพปลดแอกประชาชนจีน” ไม่ใช่ “กองทัพประเทศจีน” และผู้นำสูงสุดคือ ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง ไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางในขณะนี้ก็คือ สีจิ้นผิง