นครราชสีมา-ชาวประทา สานต่อพระราชปณิธานพระพันปีหลวง ร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน

นายบดีพล โคตรธาดา ผู้ใหญ่บ้านศรีบุญเรือง ม.11 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้านใน อ.ประทาย นำจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สืบทอดพระราชปณิธานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณเนินดินสูง ข้างอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยมีบริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานคุมประพฤติอำเภอบัวใหญ่ , คณะครูโรงเรียนมัธยมประทาย , โรงเรียนบ้านหนองคึม , นายก อบต.ประทาย ,ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และ อสม. จาก 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมปลูกต้นยางนา ต้นประดู่ เมล็ดตาล ต้นทองกวาว ต้นมะขาม และต้นอินทนิน จำนวนกว่า 500 ต้น ซึ่งหลวงปู่สามดงจันทโซโต หรือหลวงปู่สาม ได้เมตตาให้ต้นไม้มาร่วมปลูกด้วยส่วนหนึ่ง

สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.ประทาย ได้ตระหนักถึงพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” จึงร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่สาธารณะ เนื้อที่ 89 ไร่ ซึ่งเคยเป็นที่ฝังศพและเผาศพบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา