หน้าแรก สังคมรอบทิศ พวกเราไม่ทิ้งกัน!องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารผ่านศึก

พวกเราไม่ทิ้งกัน!องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยได้นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถีเขตราชเทวี กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่าน

โดยมี พลโท ชิติพัทธ์บุญช่วย รองผู้อำนวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำชมวีดีทัศน์ภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและข้อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ของสื่อมวลช ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร 1 ชั้น ที่ 2) จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการให้การสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้จัดกายอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้การดูแล ตรวจรักษาแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ จำนวน 15 รายณ บริเวณลานจอดรถองค์การฯ รวมทั้ง เยี่ยมชมการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ร้าน Popy Memorandum ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก