พิษณุโลก-สศท.2 เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยง”ไก่ดำ”สมุนไพร บ้านเชิงหวาย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม เลี้ยงง่าย ขายคล่อง ต้นแบบสินค้าอัตลักษณ์เมืองสองแคว กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพการผลิต มีการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจที่ดีสร้างรายได้ชุมชนยั่งยื

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สำหรับจังหวัดพิษณุโลก “ไก่ดำ” ถือเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่ดำเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิต มีการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจที่ดี โดยดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี 2560 และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในปี 2565 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย มีไก่ดำ 24,000 ตัว เฉลี่ยครัวเรือนละ 800 ตัว มี นายประเดิม เมืองมูล เป็นประธานกลุ่มและเป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงไก่ดำ”นายประเสริฐศักดิ์ กล่าว

สำหรับไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย เป็นไก่ดำสายพันธุ์เคยู-ภูพาน ขนสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังดำ เนื้อดำ กระดูกดำ เลี้ยงง่าย โตไว และนิสัยไม่ก้าวร้าว เลี้ยงดูในกรงแยกเป็นห้องๆ สำหรับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ และห้องขุนโดยเฉพาะ เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง 50-100 วัน ปีละ 3-7 รุ่น/ปี/ฟาร์ม โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างโรงเรือนและวัตถุดิบอาหารสัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกเองได้ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ใบหม่อน ตะไคร้

ผอ.สศท.2 กล่าวอีกว่า การเลี้ยงไก่ดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย จะใช้วิธีเลี้ยงแบบเลี้ยงไก่อารมณ์ดี เพื่อไม่ให้ไก่ดำเครียด ให้ผลผลิตแบบธรรมชาติอาหารปลอดภัย ให้ผลผลิตไก่ดำ น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 0.9 กก. และราคาที่เกษตรกรขายไก่ดำมีชีวิต ณ เดือนสิงหาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 80 บาท สำหรับไข่ไก่สมาชิกจะจำหน่ายให้กับกลุ่ม เพื่อนำไปฟักเป็นลูกไก่ราคาฟองละ 8 บาท และจำหน่ายมูลไก่ราคากระสอบละ 18 บาท

ขณะที่การแปรรูปและการตลาด ทางกลุ่มสามารถผลิตไก่ดำได้ประมาณเดือนละ 5-7 ตัน โดยรับซื้อผลผลิตไก่ดำจากเกษตรกรสมาชิกมาแปรรูป ผลผลิตร้อยละ 80 นำไปแปรรูปแช่แข็งส่งจำหน่ายห้างสรรพสินค้า อาทิ สยามแม็คโคร ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนอีกร้อยละ 20 นำไปแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน อย. อาทิ ไก่ดำตุ๋นยาจีน ซุปไก่ ซุปผง ไข่ขาวนึ่ง และบริโภคในครัวเรือน

นอกจากนี้ ด้านการวิจัยพัฒนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยการนำผลพลอยได้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เลือดไก่ ขนไก่ และหนังไก่ ผลิตเป็นคอลลาเจนผง สบู่ และโลชั่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลอง สนใจรายละเอียดได้ที่ โทร.08-7056-3967 หรือ Facebook : P.M ฟาร์มไก่ดำ KU ภูพาน เมืองพิษณุโลก.