“กรมการค้าต่างประเทศ” กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผลงานที่ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2022” มั่นใจจะสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมมาต่อยอดสินค้าเกษตรไทยได้เพิ่มมากขึ้น

เวลา13.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี มอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ( Agri Plus Award 2022 ) โดยมี นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เป็นการจัดประกวดชิงรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล ตลอดจนผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาแปรรูปสินค้า และสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีสากล

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่าสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ “Agri Plus Award 2022” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง165 ผลงาน และหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เข้าประกวดและได้ตัดสินให้ 5 ผลงานแต่ละประเภทเป็นผู้ชนะเลิศการประกวด พร้อมผลงานอื่นๆ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยรวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว 1.รางวัลชนะเลิศ คือ บริษัท ไทยนาโน เซลลูโลส เจ้าของผลงาน “ขนมกลมกลืน” 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัท สุธัมบดี จำกัด เจ้าของผลงาน “(เซนเซโร่ ) น้ำขิงสปาร์คกลิ้ง” 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หจก.อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เจ้าของผลงาน “คุ๊กกี๊ ปราศจาก 8 อาหารก่อภูมิแพ้” 4.รางวัลชมเชย บริษัท เชียงใหมไบโอเวกกี้ จํากัด เจ้าของผลงาน “มะนีมะนาว นํ้ามะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง” 5.รางวัลชมเชย บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เจ้าของผลงาน “ขนมปังดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคอ้วนและมะเร็ง”

ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ 1.รางวัลชนะเลิศ โคโค่ดำเนิน เจ้าของผลงาน “เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม” 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน “ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี”3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน “ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเสริมโปรตีนข้าว ไรซ์ไลฟ์” 4.รางวัลชมเชย ศูนย์วิจัยเพื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมไข่ต้มพืชไร้สารเก็บนานพร้อมกิน” 5.รางวัลชมเชย บริษัท อินทิกรัล-เทค จำกัด เจ้าของผลงาน “ฟัวกราส์จากพืช”

ประเภท ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่วางจำหน่ายแล้ว 1.รางวัลชนะเลิศ Great Indeed Co.,Ltเจ้าของผลงาน”แดรกคูลเลอร์ ผ้าเปียกสมุนรไพรเช็ดตัวลดไข้สำหรับเด็ก” 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร๊อพ จำกัด เจ้าของผลงาน “ไจแอ้นท์ คอป (วัสดุปูรองสำหรับสัตว์)” 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พญาไพร เจ้าของผลงาน “โลชั่นเปลือกกล้วยไข่” 4.รางวัลชมเชย บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด เจ้าของผลงาน “ออก้า โฟมอาบน้ำแห้งแมว” 5.รางวัลชมเชย 3 Become 1 เจ้าของผลงาน”ทรายแมวมีสุข”

ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ1.รางวัลชนะเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน เจ้าของผลงาน “สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว”2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน”นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร” 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน “ออรัล ไรซ์รีเฟรชชิ่ง เฮอร์เบิ้ล เม้าท์วอช” 4.รางวัลชมเชย บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เจ้าของผลงาน “เมดิพลัส น้ำยาฆ่าเชื้อและสลายคราบเลือด” 5.รางวัลชมเชย 3 Become 1เจ้าของผลงาน”ผ้าอ้อมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังจะได้รับโอกาสที่ดีในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่ออีกว่า สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรโดยการใช้นวัตกรรม เพราะจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าอย่างมากมาย อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น และโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยในครั้งนี้ นับเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

“การจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ APi Contest ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรไทย”

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในประเภทต่างๆ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด เพื่อเป็นการผลักดันและพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคต”