พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยกว่า 100 คนร้อง”ดีเอไอ”รับเป็นคดีพิเศษหลังถูกหลอกให้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสมาชิกว่า 2 พันคนได้รับความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาท

นายกฤษฎา อินทามระ ทนายความ พร้อมตัวแทนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวน กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ที่ถนนแจ้งวัฒนะเนื่องถูกหลอกให้สมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีการยักยอก หรือฉ้องโกงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ทำให้สมาชิกกว่า 2,000 คน เดือดร้อนหนักและเสียหายหวั่นไม่ได้เงินคืน

นายกฤษฎา กล่าวว่า ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ เพราะมีการบริหารงานที่ทำให้พนักงานกว่า 2,000 คน ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 1.การท่าเรือและกองทุนสัญญาว่าในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น การท่าเรือจะจ่ายเงินประเดิมให้พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท ไปเข้าบัญชีของพนักงานในกองทุน แต่ความจริงแล้วขณะนั้นการท่าเรือไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่พนักงานแต่ละคนได้

ทั้งนี้เงินประเดิมนั้นแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุการทำงานตั้งแต่ปีที่เริ่มงานถึงปีที่สมัครเข้ากองทุน เช่นบางคนมีเงินประเดิม 3-5 ล้านบาท บางคนมีเงิน ประเดิม 1-2 ล้านบาท เป็นต้น แต่จากการหลอกลวงว่าการท่าเรือจะมีการนำเงินประเดิมไปเข้าบัญชีของพนักงานในกองทุนนั้น ทำให้พนักงานหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกว่า 2,000 คน ในปี 2548-2549

2.เมื่อกองทุนได้จดทะเบียนในปี 2548 แต่ปรากฎว่าหลังจากสมัครเป็นสมาชิกแล้วนาน 5 ปี พนักงานจึงได้รับเงินประเดิมครบถ้วนในปี 2553 แต่ความเสียหายในช่วงเวลา 5 ปีนั้น ทำให้พนักงานไม่มีเงินที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ และผลที่ตามมาคือ ขณะออกจากกองทุนพนักงานนับพันคนได้รับเงินน้อยกว่าพนักงานที่อยู่ในระบบบำนาญเดิมอย่างมาก

แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้บริหารการท่าเรือ และผู้บริหารกองทุน จะเห็นได้ชัดว่าฝ่ายผู้บริหารได้รับเงินเมื่อออกจากกองทุนมากกว่าพนักงานหลายล้านบาท ทั้งที่ผู้บริหารบางคนเงินประเดิมน้อยกว่าหรือเท่ากับพนักงาน การบริหารงานในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ไม่นำเงินจำนวน 4,000 ล้านบาท ไปเข้าบัญชีของสมาชิกในกองทุนตั้งแต่วันสมัครตามข้อบังคับถือว่ามีความผิด

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกดีเอสไอ ได้รับหนังสือไว้เพื่อทำการตรวจสอบและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป