เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ได้มาเป็นประธานพิธีงานวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 169 ปี โดยมมี พล.ร.ต.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า พร้อมข้าราชการทหารเรือทุกระดับชั้นยศร่วมให้การต้อนรับภายในงานมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าง และนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารงาน อบจ. ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้

หลังประธานพิธีเดินทางมาถึงได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พร้อมเข้าสักการะศาลพระนเรศและพระนารายณ์ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นประธานได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯ พร้อมจุดเครื่องทองน้อย และจุดธูปเทียนโต๊ะเครื่องบวงสรวง โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธี

จากนั้นคณะทั้งหมด จึงได้เดินทางไปยังบริเวณหลุมปืนเสือมอบ กระบอกที่ 4 โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้คล้องพวงมาลัยที่ปากกระบอกปืน ทางผู้บังคับการฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานยิงปืนเสือมอบจำนวน 1 นัด ก่อนที่คณะทั้งหมดจึงได้เดินทางไปยังห้องนิทรรศการ เพื่อเข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนร่วมกันกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเสร็จพิธีดังกล่าวโดยกิจกรรมดังกล่าว กองทัพเรือจัดเพื่อเป็นการน้อมสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด