โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ (St George’s Chapel) ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) สถานที่สุดท้ายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประทับอยู่ตลอดกาล

บีบีซี รายงาน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2565 ว่า พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้ว หลังจากพระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่พระราชวังบัลมอรัล สกอตแลนด์ จากนั้นมีการเคลื่อนหีบพระบรมศพมาที่ลอนดอน ประดิษฐานที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ หรือห้องโถงอาคารรัฐสภาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. เพื่อให้ชาวอังกฤษได้ถวายสักการะถึง 19 ก.ย.

พระราชพิธีในวันที่ 19 ก.ย. ได้เริ่มขึ้นเวลา 10.35 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 16.35 น.ตามเวลาในไทย หีบพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธ ได้ถูกอัญเชิญขึ้นประทับบนรถปืนใหญ่เกียรติยศของหน่วยราชนาวี จากเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ เคลื่อนย้ายไปประกอบพระราชพิธี ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ มีทหารเรือ 142 นาย เป็นผู้ลากจูงรถ โดยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนด้วย จากนั้นมีพระราชพิธีภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

หลังพระราชพิธีในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เสร็จสิ้นลงแล้ว หีบพระบรมศพจะถูกอัญเชิญไปยังซุ้มประตูชัยเวลลิงตัน บริเวณสวนสาธารณะไฮด์ปาร์ก ก่อนมุ่งหน้าไปยังพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เพื่อประกอบพิธีในขั้นสุดท้ายที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ (St George’s Chapel) ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทวินด์เซอร์ เริ่มในเวลา 15.10 น.จนถึงเวลา 19.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลาในไทย 21.15-01.30 น.

สำหรับความเป็นมาของโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จนั้น ได้เริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 เมื่อปี 1475 หรือ 547 ปีที่แล้ว ด้วยสถาปัตยกรรมกอธิค ก่อสร้างแล้วเสร็จสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ในปี 1528 หรือใช้เวลาก่อสร้างถึง 53 ปี ในปี 1948