น่าน –“หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เปิดกาดกองน้อย เป็นย่านสร้างสรรค์สองวัฒนธรรม จีน-ไทย เส้นทางการท่องเที่ยวแบบเดินเล่นตามตรอกซอกซอยของชุมชนใจกลางเมืองน่าน

ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และ กลุ่มเยาวชนกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC) ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ “ชุมชนหัวเวียงใต้” รื้อฟื้น “กาดกองน้อย” ที่ปิดตัวลงจากสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งการใช้ศิลปะและงานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน เรื่องเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนหัวเวียงใต้ ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเดินเล่นตามตรอกซอกซอยของชุมชนใจกลางเมืองน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมครั้งแรกนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ชุมชนหัวเวียงใต้ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน ซึ่งยังคงมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

โดยบรรยากาศภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอย่างคึกคัก ทั้งกลุ่ม “น่านโฮ๊ะคราฟต์” ที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่เคยออกร้านจากกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ 9 ครั้ง ของ อพท. การออกบูธ 26 ตำบล ของ U2Tfor BCG ธรรมศาสตร์ ธรรมสุข และ ร้านค้าของชาวชุมชนหัวเวียงใต้ มีบูธนิทรรศการงานหัตถกรรมท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์ภาพวาดบนกำแพงจำลองขนาดใหญ่ นำไปติดตั้งไว้ในชุมชนหัวเวียงใต้ รวมทั้งยังมีนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องชุมชน “หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เป็นการรวบรวมภาพเก่าแก่ของคนชุมชน นำมาถ่ายทอดประวัติศาสตร์และความคิดถึงต่อบุคคลและสถานที่ภายในรูปภาพเก่า กิจกรรม ไฮไลท์ที่เป็นภาพจำของกาดกองน้อย คือ “การรำวงย้อนยุคของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเวียงใต้” ที่บรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย แต่งกายน่ารัก ล้อมลงร้องเพลงและรำวง เชื้อเชิญผู้ร่วมงานมาสนุกกับศิลปะพื้นบ้านอย่างครื้นเครง นอกจากนี้ยังมีเวทีการเสวนาเพื่อออกแบบทิศทางและความร่วมมือ “การขับเคลื่อนย่านหัวเวียงใต้ สู่การเป็นย่านสร้างสรรค์”

นายนิคม บริบูรณ์ ประธานชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ พร้อมด้วย นายสุพจน์ รัตนอนันต์ (ลุงอู๋) ประธานคณะกรรมการกาดกองน้อยบ้านหัวเวียงใต้ เล่าว่า ชุมชนหัวเวียงใต้ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 ค้อ ใจกลางเมืองน่าน ได้แก่ ค้อป่าซาง ค้อกลาง ค้อโพธิ์ทอง ค้อโอ้รัก ที่มีความสำคัญและเป็นย่านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่กลมกลืนหลอมรวมทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน สถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ คือ “วัดหัวเวียงใต้” ตั้งเคียงคู่กับ “ศาลเจ้าปึงเถ่ากง” และ “ถนนคนเดิน กาดกองน้อยบ้านหัวเวียงใต้” ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในความทรงจำของหลายๆคน มีการพูดถึงและอยากให้มีบรรยากาศแบบเดิมๆกลับคืนมา จนเกิดความร่วมมือร่วมใจหลายภาคส่วน ทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น และได้รับเสียงตอบรับจากคนน่านและนักท่องเที่ยวอย่างมาก ชาวชุมชนก็ตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้กาดกองน้อยฟื้นกลับคืนมา โดยหลังจากนี้คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ จะมีการพูดคุยหารือแนวทางที่จะทำให้หัวเวียงใต้เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป