เพจเฟซบุ๊ก “Southeast Asia Stats” เผยแพร่ผลการสำรวจจาก “Gallup Global Emotions Report” เรื่อง ประเทศในอาเซียนที่มอบรอยยิ้มให้ผู้อื่นมากที่สุด⁣

สำหรับผลการสำรวจดังกล่าว ระบุว่า “อินโดนีเซีย” เป็นประเทศมอบรอยยิ้มให้ผู้อื่นมากที่สุด รองลงมาด้วยประเทศกัมพูชา และลาว ส่วนประเทศไทยที่เคยได้รับสมญานามว่า “สยามเมืองยิ้ม” อยู่เพียงแค่อันดับที่ 9 เท่านั้น⁣

ผลการจัดอันดับ “เมืองยิ้มในอาเซียน” 👇🏻⁣
1. ประเทศอินโดนีเซีย 90% 🏆🎉⁣
2. ประเทศกัมพูชา 89%⁣
3. ประเทศลาว 88%⁣
4. ประเทศเวียดนาม 82%⁣
5. ประเทศฟิลิปปินส์ 81%⁣
6. ประเทศมาเลเซีย 81%⁣
7. ประเทศพม่า 77%⁣
8. ประเทศสิงคโปร์ 76%⁣
9. ประเทศไทย 72%⁣