คณะ ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. เดินทางไป..ทำบุญ ถวายสังฆทาน ห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย.65ที่ผ่านมา