เทศบาลเมืองพระประแดงแถลงข่าวจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 หลังจากว่างเว้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมานาน 2 ปี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวกำหนดการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมที่จะถึงนี้ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าอำเภอพระประแดงโดยวันดังกล่าวนอกจากจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวแล้ว ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ แล้วการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่สืบทอดมานานหลายปีให้ยังคงมีสืบต่อไป หลังจากว่างเว้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมาได้ 2 ปี

โดยในปีนี้เทศบาลกำหนดแข่งขันเรือ ประเภทเดี่ยว คือประเภทเรือมาด 12 ฝีพาย ภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าที่ตำรวจภูธรพระประแดง ตำรวจน้ำ กองทัพเรือและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ