ฝนที่ยังตกต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ทำให้แทบทุกพื้นที่ที่ยังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทั้งในป่าชุมชน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี รวมถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดมีเห็ดเผาะงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแทบทุกป่า ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีเห็ดเผาะงอกออกมามากที่สุดในรอบหลายสิบปี

โดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่แนวภูเขาเขตรอยต่อระหว่างท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลจระเข้หิน และตำบลโคกกระชาย อย่างเขามะค่า เขาประดู และเขาแกลบ แนวภูเขาสามลูกที่เรียงต่อกัน ต่างเต็มไปด้วยชาวบ้านจากทั้งในและต่างพื้นที่ที่พากันออกมาตระเวนหาเก็บเห็ดเผาะ เพื่อนำไปรับประทาน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมวันละหลายร้อยคนมานานติดต่อกับนับสัปดาห์แล้ว โดยทุกวันชาวบ้านก็จะพากันได้เห็ดเผาะติดไม้ติดมือกลับไปบ้านทุกราย มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชำนาญ ซึ่งหากใครได้จำนวนมากก็จะนำไปขายต่อในราคากิโลกรัมละ 400-600 บาท สร้างรายได้เสริมในช่วงนี้ได้อย่างดีทีเดียว

นางเฉลิม ฉิมครบุรี ผู้ใหญ่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 8 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้เห็ดเผาะที่อำเภอครบุรีออกมากเป็นพิเศษกว่าทุกๆ ปี และออกกันทั่วทุกพื้นที่ ทุกภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติการณ์เลยก็ว่าได้ ที่เห็ดเผาะออกในพื้นที่หลายจุดขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะหลายปัจจัย โดยเฉพาะอากาศที่ร้อนจัดและมามีฝนตกชุก เหมาะแก่การงอกของเห็ด ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการออกหาเห็ดมาจำหน่าย ซึ่งตอนนี้ก็มีชาวบ้านจากทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ออกมาหาเห็ดเผาะขายมีรายได้กันทุกวันนานนับสัปดาห์แล้ว.