ชัยภูมิ-ชาวบ้านไร่ลำชียื่นหนังสือทวงถามสัญญา ซ่อมแซมประตูปิด เปิดน้ำจุดสำคัญแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนหนัก

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประตูระบายน้ำกลางลำชี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านไร่ลำชี ต.กะฮาต อ.เนินสง่า ซึ่งปัจจุบันอยุ่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายจำรัส จันทร์เรียง อายุ 72ปี ตัวแทนชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไร่ลำชี ม.3 ต.กะฮาต อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ รวมตัวกันออกมายื่นหนังสือทวงถามสัญญาถึงนายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ ผ่านให้กับนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เพื่อให้ช่วยติดตามไถ่ถามถึงการดำเนินงานความคืบหน้า การซ่อมแซมประตูปิดเปิดระบายน้ำ ณ จุดดังกล่าวที่มีความสำคัญไม่ว่าจะภัยแล้งและน้ำท่วม ที่ผ่านมาในปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนหนัก

นายจำรัส จันทร์เรียง อายุ 72ปี ตัวแทนชาว บ้านไร่ลำชี กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบได้มีการทำหนังสือเพื่อแสดงถึงความเดือดร้อน และยื่นไปถึงรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมประตูเปิดปิดระบายน้ำและช่วยส่งเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหร่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมประตูเปิดปิดระบายน้ำบ้านไร่ลำชีให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้เช่นเดิมเพื่อบรรเทาและลดความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนให้ทันหน้าฝนภายในเดือนสิงหานี้เพื่อที่จะช่วยเก็บกักน้ำ และมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

ขณะที่ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ทราบเรื่อง ความเดือดร้อนและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งจะดำเนินการและช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยลงมาซ่อมแซมให้ทันหน้าฝนเพื่อเก็บน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป