ประชาชนพากันไปเลือกซื้อดอกบัว ที่ตลาดดอกไม้ริมปิง อ.เมืองเชียงใหม่ โดยปีนี้ดอกบัวราคาถูกกว่าปี 2566 เพราะปลูกในเชียงใหม่ได้มากขึ้น งานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพคึกคัก อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากในหลวง ไปประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ

บรรยากาศที่ตลาดดอกไม้ริมปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดทั้งวันมีประชาชนพากันไปเลือกซื้อดอกบัวเตรียมนำไปเวียนเทียนและทำบุญถวายพระเป็นพุทธบูชา มีทั้งดอกบัวสีขาวและสีชมพู โดยปีนี้ราคาดอกบัวถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ราคาก่อนวันวิสาขบูชาดอกละ 10 ดอกบัวขาวราคามัดละ 80 บาท แต่หากเป็นบัวชมพูจะราคามัดละ 100 บาท

แม่ค้าบอกว่า วิสาขบูชาปีนี้ลูกค้าน้อยลง สาเหตุเพราะดอกบัวจากแหล่งผลิตได้กระจายไปขายตามตลาดอื่นๆ หลายแห่ง ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อใกล้บ้าน เพราะเดินทางสะดวกกว่า จากที่ก่อนหน้านี้จะต้องมาหาซื้อที่ตลาดดอกไม้ริมปิงเป็นหลัก

สำหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก จังหวัดเชียงใหม่จัดประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพในคืนก่อนวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นบนรถบุษบก พร้อมทั้งนำเครื่องสักการะแบบล้านนา เคลื่อนขบวนเดินเท้าจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทางรวมประมาณ 11 กิโลเมตร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

ตลอดเส้นทางจะมีวัดวาอาราม หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ออกโรงทานแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้กับผู้ที่ร่วมเดินขึ้นดอย ในแต่ละปีจะมีประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเดินขึ้นดอยกันหลายหมื่นคน และในปีนี้คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 50,000 คน