เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ร้องอากาศร้อนจัดปีนี้ทำต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ต้องใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ เพื่อช่วยลดความร้อนในโรงเรือนให้กับแม่ไก่ กระทบผลผลิตปริมาณไข่ลด ฟองเล็ก ขายไม่ได้ตามราคาประกาศ เกษตรกรหลายรายขาดทุนจนต้องหยุดเลี้ยง

นางพเยาว์ อรกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อน 2-3 เดือน ที่ผ่านมา อากาศร้อนจัดมากอุณหภูมิสูงระดับ 40-44 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้แม่ไก่เครียด ไข่ลดลงและฟองมีขนาดเล็ก ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องหาทางช่วยระบายความร้อนให้อากาศในโรงเรือนเย็นลงเพื่อรักษาแม่ไก่ไว้ ด้วยการเปิดพัดลมและพ่นสเปรย์น้ำ ขณะที่หลายฟาร์มขาดน้ำ ต้องซื้อน้ำดื่มและซื้อน้ำมาทำความเย็นในระบบอีแว๊ปเพื่อช่วยให้สัตว์อยู่สบายขึ้น

นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง

นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้หลายฟาร์มประสบปัญหาขาดทุนเพิ่มขี้น เพราะต้นทุนสูงกว่าราคาขาย แม้ว่าราคาประกาศของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ จะอยู่ที่ 3.80 บาทต่อฟอง แต่เกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาประกาศ เพราะไข่ฟองเล็ก ซึ่งเป็นผลจากอากาศร้อนจัด ทำให้หลายฟาร์มต้องหยุดนำแม่ไก่เข้าเลี้ยง รอดูระยะเวลาที่เหมาะสมให้ฝนตก มีน้ำเพียงพอ เพื่อช่วยให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยต้นทุนไม่สูงเกินไป

“ช่วงร้อนแล้งที่ผ่านมา แม้ฟาร์มไก่ไข่ต้องแบกภาระต้นทุนทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่า แต่ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาแม่ไก่และผลผลิตไว้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดน้ำ เกษตรกรต้องลงทุนซื้อน้ำดื่มมาใช้ในฟาร์ม ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันต้นทุนทั้งสิ้น ขณะที่บางรายขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปแล้ว” นางพเยาว์กล่าว

นางพเยาว์ ย้ำว่าแม้ต้นทุนการผลิตไข่ยังขยับขึ้นต่อเนื่อง แต่ฟาร์มก็ยังคงดูแลแม่ไก่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอต่อการผู้บริโภค เพราะถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ดี ผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลว่าไข่จะขาดแคลน ขณะที่ราคาไข่ไก่ปรับขึ้น-ลง ก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทาน

ทั้งนี้ ไข่ไก่ เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดีและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เมนูไข่ยังเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งไข่เจียว ไข่ดาว ไข่พะโล้ ไข่ต้ม ฯลฯ ส่วนช่วงโรงเรียนเปิดเทอมจะมีความต้องการไข่เบอร์เล็กมากขึ้น ตามความต้องการของร้านอาหารในโรงเรียน