ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เจาะช่องทางไดเร็คเซลล์ใช้พนักงานขายทำงานเชิงรุก ขายแบบประกันลดหย่อนภาษี “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครองนาน 10 ปี รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 6% ครบกำหนดสัญญารับ 410% รวมเงินคืนตลอดสัญญา 460% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษ ฟรี! เครื่องชงกาแฟมูลค่าสูงสุด 2,665 บาท เมื่อซื้อกรมธรรม์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาช่องทางการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่องทางขายผ่านโบรคเกอร์ ออนไลน์ ไฮเน็ตเวิร์ธ และไดเร็คเซลล์ ซึ่งไดเร็คเซลล์ นับว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการขายที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ เพราะพนักงานขายของบริษัทฯ มีความสามารถในการช่วยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางไดเร็คเซลล์ในการทำงานเชิงรุกในการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น พร้อมกับการจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางไดเร็คเซลล์อย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการขายกับแบบ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” ซึ่งมีจุดเด่น คือ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี การันตีรับเงินคืนทุกปีสูงสุด 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 460% พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ(เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต Visa และ Master ได้ทุกปีกรมธรรม์ และอายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

โดยเมื่อผู้สนใจทำแบบ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” ผ่านช่องทางไดเร็คเซลล์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 สามารถรับของสมนาคุณ ฟรี! เมื่อชำระเบี้ยประกัน 30,000 – 69,999 บาท ขึ้นไป รับเครื่องชงกาแฟดริป HOMEMATE 1 เครื่อง มูลค่า 790 บาท, ชำระเบี้ยตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาท ขึ้นไป รับเครื่องชงกาแฟดริป SEVERIN 1 เครื่อง มูลค่า 1,590 บาท และ ชำระเบี้ยประกัน 100,000 บาท ขึ้นไป รับเครื่องชงกาแฟมีเครื่องบดในตัว BUONO 1 เครื่อง มูลค่า 2,665 บาท

ทั้งนี้ผู้สนใจแบบ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” พร้อมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2111 0055 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ Line : @tlife และ E-mail : contactcenter@tlife.co.th