นายวิวัฒน์   สมมณี  อายุ 53 ปี  เกษตรกรบ้านเริงแก้ว  ต.โคกมะม่วง  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์  ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยปลูกมันสำปะหลัง ทดลองหันมาปลูกทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟ-น้ำแร่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ ได้ประมาณ 6 ปีกว่า พอครบอายุตัดขายเป็นครั้งแรก ก็มีผู้ประกอบการจากจังหวัดภาคตะวันออก เดินทางมารับซื้อเหมายกสวนทั้งหมดเกือบ 7 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท คิดเป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท  สร้างความดีใจให้กับนายนิวัฒน์ และครอบครัวที่ได้เห็นเงินก้อน จากเมื่อก่อนปลูกพืชมาหลายชนิดล้มลุกคลุกคลานมาตลอด

นายวิวัฒน์ บอกว่า ที่ผ่านมาปลูกพืชมาหลายชนิดทั้งมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงโม แต่ก็ประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติ   ศัตรูพืช และราคาตกต่ำมาตลอด แต่พอเวลาไปซื้อทุเรียนกินกลับพบว่า มีราคาแพงมาก จึงเกิดความคิดลองซื้อต้นพันธุ์มาปลูกที่บ้านก่อน 1 ต้นปรากฏว่าได้ผลผลิตจริง ก็คิดว่าหากปลูกขายน่าจะผลไม้ที่ทำเงินได้ดี ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลัง ปลูกทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟและน้ำแร่ธรรมชาติ แปลงแรก 120 ต้น ลองผิดลองถูกหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตบ้าง เรียนรู้จากคนที่ปลูกก่อนบ้าง และอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านการทำการเกษตรมาบ้าง

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศ และศัตรูพืชไม่แตกต่างกัน  แต่ก็ปรับตัวหาวิธีดูแลแก้ไขจนผ่านมาได้ กระทั่งได้ผลผลิตและสามารถตัดขายได้เป็นครั้งแรก 100 ต้น เกือบ 7 ตัน และมีผู้ประกอบการมารับซื้อเหมาสวน ส่วนอีก 20 ต้นยังไม่แก่เต็มที่ แต่ก็ดีใจที่ได้เห็นเงินก้อนเกือบล้าน ปีต่อไปจะดูแลให้ดีขึ้น และหวังว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้  ก็ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาจจะประสบปัญหาในด้านต่างๆ ก็ลองปรับเปลี่ยนหาพืชที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ด้าน นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์  กรรมการกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลโคกมะม่วง  อ.ปะคำ  บอกว่า   ปัจจุบันได้มีเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปะคำ ที่เคยปลูกพืชชนิดอื่นหันมาปลูกทุเรียนแล้วเกือบ 600 ไร่  บางคนก็เพิ่งจะได้ตัดขาดฃยครั้งแรก แต่บางคนก็ได้ขายผลผลิตหลายปีแล้ว

สำหรับ สาเหตุที่เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนภูเขาไฟน้ำแร่ เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น แต่ก็ยอมรับว่าการปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ง่าย มีปัญหาทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ  สภาพอากาศ ศัตรูพืช ไม่ต่างจากพืชอื่นๆ   แต่เกษตรกรก็ต้องปรับตัวหาวิธีที่จะทำให้ทุเรียนที่ปลูกได้ขายผลผลิต ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรก็ต้องมีปัญหาที่แตกต่างกัน  แต่ทุเรียนถือเป็นไม้ผลที่ทำเงินได้ดี เชื่อว่าจะมีเกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แต่ทุเรียนภูเขาไฟน้ำแร่ของ อ.ปะคำ และ อ.โนนสุวรรณ เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะมีกลิ่นหอมละมุน  เนื้อดี  รสชาติอร่อย

ข่าว/ภาพ : สุรชัย พิรักษา ผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีรัมย์