K-BEAUTY ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับช่างความงามไทยสู่ตลาดโลก เปิดสนามติวเข้มสร้างมาตรฐาน ISOเพิ่มความเป็นต่อเพื่อแข่งขันอาชีพความงามในเวทีโลก พร้อมเปิดสอบรับรองบุคคล 5 สาขาความงาม สร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน


ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สมาพันธ์ความงามมืออาชีพ K-BEAUTY (FKBP) เกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย โดย ดร.ณัฐพล อัครกาญจนา นายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ประเทศไทย และ นส.ปิยวรรณ บุญศรี จอง ประธานสิทธิ์สมาพันธ์ K-Beauty ประเทศไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานเพิ่มความเป็นต่อเพื่อการแข่งขันทางอาชีพความงามในเวทีโลก” กับการเปิดสอบรับรองบุคคลสาขา SPMU ช่างสักเพื่อความงาม , SMP ช่างต่อผม SCALP MICROPIGMENTATION , EYELASH EXTENTION , SKIN CARE , NAIL ART โดยมี นายฮวาง จง ยอล (MR.HWANG JONG YOUL) ผู้ว่าการคณะกรรมการความงามนานาชาติ เกาหลีใต้ ในฐานะประธานใหญ่สมาพันธ์ GLOBAL CHAIRMAN OF K-Beauty เป็นประธานในพิธี

น.ส.ปิยวรรณ บุญศรี จอง ประธานสิทธิ์ K-Beauty ประเทศไทย ในฐานะ หัวหน้าควบคุมงานสอบ KB ISO 17024 นานนาชาติ กล่าว่า มีความยินดีที่ครั้งนี้มีองค์กรที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการผลักดันมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 คือ มาตรฐานสากลสำหรับข้อกำหนดทั่วไป และสำหรับองค์กรที่ดำเนินการรับรองบุคคลได้ใน 164 ประเทศทั่วโลก ทาง K-Beauty จัดเตรียมกรอบงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการรับรองดำเนินการอย่างมีสมรรถภาพ เป็นกลาง และสม่ำเสมอ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ผ่านการรับรองมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของช่างชาวไทย ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับลำดับต้นๆในเอเซียแม้กระทั่งชื่อเสียงที่ขยายไปในระดับโลกแล้ว แต่เราจะต้องเพิ่มมาตรฐานหรือการรับรองใดที่ต่างชาติเห็นแล้วมั่นใจมากขึ้น มาตรฐาน ISO 17024 ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่สาธารณะในการเลือกรับบริการ และสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ต้องการต่อยอดอาชีพ เข้าถึงตลาดใหม่ๆให้สากลยิ่งขึ้นในอนาคต

การเสวนาครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ และวิธีการที่ช่างอาชีพความงามจะขอเข้าสอบรับรองมาตรฐานบุคคล ISO/IEC 17024 :2012 แล้ว ยังได้รับความรู้เรื่องเทคนิคแนวใหม่ที่ได้มาตรฐานโลก จาก อาจารย์ผู้สอนชาวเกาหลีใต้ที่อบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้เข้าสอบ ISO อีกด้วย ทั้งสาขา SPMU /SMP /Salon Technic for Medical & Beauty จาก อาจารย์ PAKE MIN HEE (พัคมินฮี) JO HAE JIN (โจแฮจิน) Min Byeong Choel (มิน บยอง ชิล) Youn Jae in ( ยอน แจ อิน)

“รู้สึกยินดีกับการสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันมาตรฐานระดับโลกสู่ช่างฝีมือชาวไทย ในครั้งนี้มีองค์กรที่ขอเข้าร่วม เพื่อเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ร่วมประชาสัมพันธ์การสอบเพิ่มเติมจากเดิมอีกได้แก่ สมาคมช่างเล็บและช่างความงามประเทศไทย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์รวมถึงผู้จักงานแข่งขันใหญ่ เวทีใหญ่ของประเทศไทย หลายงานที่ให้ความสนใจ ขอขอบคุณ”นส.ปิยวรรณกล่าว

ทั้งนี้ในงานได้จัดเสวนาเรื่อง “มาตรฐานเพิ่มความเป็นต่อ เพื่อการแข่งขันทางอาชีพในเวทีนานาชาติ” ใน 3 หัวข้อสำคัญคือ “ทำไม…คุณต้องมีมาตรฐาน ISO/IEC 17024 :2012” , “แล้วคุณจะมี ISO/IEC 17024 :2012 ได้…อย่างไร” และ “อะไร…คือ ISO/IEC 17024 :2012” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพร่วมเสวนา 1.Professor Song Ji-hyung (ซง จี ยอง) อาจารย์พิเศษของ K-Beauty at International AmericaUniversity เลขาธิการใหญ่สมาพันธ์ K-Beauty General

2.น.ส.ปิยวรรณ บุญศรี จอง ประธานสิทธิ์ K-Beauty และเลขาธิการสมาพันธ์ฯประจำประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ในฐานะ International Examination Supervisor (หัวหน้าควบคุมงานสอบ KB ISO 17024 นานนาชาติ ) 3.นายวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท Alexis ผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องประทินผิวจากเกาหลีใต้ ประธาน K-Beauty ประเทศไทย 4.ดร.ธนบงกช ศิริพัฒน์กิตติ เจ้าของสถาบัน BLISS ACADEMY และคณะกรรมการ K-Beauty ประจำประเทศไทย ISO Global Master SPMU และ KB Global Trainner ผู้อบรมการสอบ ISO 17024 สาขา SPMU

5.น.พ.ฉัตรชัย ลิ้มอรุโณทัย เจ้าของ D’ART CLINIC AND BANGKOK SMART CLINIC คณะกรรมการ สาขาสุขภาพและความงาม K-Beauty ประจำประเทศไทย ISO Master SKIN CARE และ KB Global Trainner ผู้อบรมการสอบ ISO 17024 สาขา CLINIC Skin Care 6.นส.สุภานี ชยันตรีวงศ์ นายกสมาคมช่างเล็บและช่างความงามประเทศไทย องค์กรความร่วมมือการสอบ ISO 17024 ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ณัฐพล อัครกาญนา นายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ประธานบริหารกิจการสมาพันธ์ K-Beauty ประเทศไทย ในฐานะผู้ตรวจการการสอบ GPC KB ISO 17024 INVIGILATOR พร้อมด้วยผู้ร่วมสัมมนาจากหลากหลายสถาบันและหน่วยงานต่างด้านอาชีพความงาม

สำหรับประเทศไทยมีอาจารย์สอนช่างอาชีพความงามทั้ง 5 สาขาที่เปิดสอบได้ผ่านหลักสูตรใบประกาศนียบัตรคุณสมบัติจำเป็นของผู้เข้าสอบเพื่อให้ครบคุณสมบัติในการเข้าสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และผ่านการสอบได้รับรองเป็นช่าง ISO แล้ว 25 ท่านได้เข้ารับใบรับรอง และบัตรประจำตัว ISO ที่รับรองจาก GLOBAL PERSONAL CERTIFICATION GPC จากสหรัฐอเมริกาในวันงานด้วย หากคุณเป็นหน่วยงานรับรองหรือบุคคลที่ต้องการรับการรับรอง ISO/IEC 17024:2012 เป็นเครื่องมือสำคัญสู่ความสำเร็จ สามารถสอบถามรายละเอียดการขอสอบได้ที่ FB :K-Beauty และ e mail : isothailandofficial

ทั้งนี้ การจัดสอบครั้งต่อไปในประเทศไทย ทาง K-Beauty ประเทศไทย อนุญาติให้มีการจัดสอบ ในสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2567 “Wulop Thailand and Grand PMU 2024ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 5 ตุลาคม 2567 “Thailand Nail League 2024 Technique Show & Expo” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นสนามใหญ่ครั้งที่ 2 ของสมาพันธ์ K-Beauty ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์