เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จาก 24 หน่วยงาน รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ ธพส. ได้จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทำบุญตักบาตร เป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป