ภารกิจพาช้างป่ากลับสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช้างที่ประเมินว่าน่าจะมีอยู่กว่า 100 ตัว ส่วนใหญ่ได้กลับเขาสู่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 วัน ระดมกำลังของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ป่าครบุรี) , ผู้นำในพื้นที่ และอาสาสมัครและจิตอาสาจากทั้งมูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา ทีมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดเขาใหญ่ ที่นำทั้งโดรนค้นหาช้างป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และกำลังพล เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ เกือบ 100 ชีวิต ที่สำคัญภารกิจนี้ยังได้รับการสนับสนุนเสียง อาหาร และเครื่องดื่ม จากจิตอาสาที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากความสำเร็จของภารกิจอย่างดีโดยตลอด

เชื่อได้ว่าภาพภารกิจพาช้างโขลงใหญ่กลับทับลานนี้ จะเป็นภาพที่ติดตาติดใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งที่มีส่วนรับผิดชอบ และจิตอาสา และที่สำคัญเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งกับปรากฏการณ์ของโขลงช้างกว่าร้อยตัวมารวมตัวกันอยู่ในจุดๆ เดียวเช่นนี้.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา รายงาน